REGIE OVER EEN GEZONDE ORGANISATIE

Voor aanpak van ziekteverzuim is meer nodig dan een bedrijfsarts alleen. Je wilt geen slepend verzuim met loonsancties. Werknemers willen geen inkomensgat door verkeerde beslissingen. Wij zitten er bovenop, vanaf dag 1. En dat voorkomt een hoop ellende.

PoortWachter Expertise Centrum, kortweg PWEC, is geen gewone arbodienst. We maken het eenvoudig en nemen je mee in het proces volgens de Wet verbetering poortwachter. Werkgever én werknemer hebben de regie.

Wij duiken in de mens áchter het verzuim en vinden altijd een oplossing. Win-win vinden wij het mooiste wat er is! Met een menselijke benadering en veel kennis van zaken faciliteren wij een gezonde en mobiele organisatie. Anders dan anders.

PWEC – de andere arbodienst

Lees hoe >>

Jouw voordelen:

Beperkt verzuim
(echte oorzaken opgelost)

Zelfsturing in verzuim (ZIV-model) voor werkgever én werknemer
(binnen wet- en regelgeving)

Minder kosten werkgever
(kan om hoge bedragen gaan!)

Goed toekomstperspectief werknemer
(gezond financieel plaatje en passend werk)

Gezonde en mobiele organisatie
(duurzaam inzetbare werknemers)

Ook geen zin in loonsancties?

RegiePoort neemt werkgever en werknemer mee in het proces volgens de Wet verbetering poortwachter.

Altijd de juiste stappen.
Altijd inzicht.
Anders dan anders.

De mens achter PWEC

deskundig – menselijk – betrokken

vasthoudend – daadkrachtig – slagvaardig

creatief – energiek – recht door zee

Over ons

Stel, uw werknemer wordt ziek. Kent u dan alle wettelijke ‘spelregels’? Het PWEC helpt u wanneer u te maken krijgt met de Wet Poortwachter. Wij zijn sterk in het ‘vlot trekken’ van slepende verzuimsituaties en stukgelopen re-integraties >>> lees meer

Online verzuimsysteem ‘RegiePoort’

We hebben zelfs een eigen online verzuimsysteem ontwikkeld: RegiePoort. Hiermee bieden we u en uw werknemer de mogelijkheid om samen – en op afstand begeleid door het PWEC – de juiste dingen te doen binnen de wet- en regelgeving. RegiePoort biedt u alle handvatten die volgens de Wet Poortwachter nodig zijn bij een basisovereenkomst.

RegiePoort

De adviseurs van PoortWachter Expertise Centrum worden o.a. ingezet door: