slider-pwec

ADVIES

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen, wanneer en waarom?

Bij langdurige ziekte van uw werknemer kan soms een arbeidsdeskundig onderzoek nodig zijn. Dit wordt meestal uitgevoerd door een arbeidsdeskundige. Het onderzoek is bedoeld om de re-integratiemogelijkheden van uw zieke werknemer in kaart te brengen. Het arbeidsdeskundig onderzoek is geen wettelijke verplichting. Wel bent u als werkgever wettelijk verplicht om te onderzoeken hoe uw werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. Doet u dit niet, dan kan dit u een sanctie opleveren. Hebt u vooraf twijfel over de re-integratiemogelijkheden van uw werknemer? Dan stellen we eerst een haalbaarheidsonderzoek voor.

Concrete en praktische adviezen

De arbeidsdeskundigen van het PoortWachter Expertise Centrum (PWEC) brengen de verzuimsituatie duidelijk in beeld. We maken voor u als werkgever helder hoe te handelen binnen de wetgeving. En hetzelfde doen we voor uw werknemer. Daarbij benoemen we niet alleen de rechten, maar zeker ook de plichten en eigen verantwoordelijkheden. Op basis van het arbeidsdeskundig onderzoek geeft het PWEC concrete en praktische adviezen. Bijvoorbeeld over noodzakelijke acties richting arbodienst, re-integratiebedrijf en de verzuimverzekering. En over zaken zoals:

  • Een opbouwschema.
  • Gespreksthema’s voor de re-integratie.
  • Passende mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt.
  • Passende scholingsmogelijkheden.
  • Sanctievoorkoming.
  • Loonwaardebepaling.

Ook voor deelvragen

Een compleet arbeidsdeskundig onderzoek is niet altijd noodzakelijk. Het PWEC doet ook onderzoek om slechts een deelvraag beantwoord te krijgen. Bijvoorbeeld om passende mogelijkheden binnen de eigen organisatie in beeld te brengen. Of wanneer een onderzoek mentale weerbaarheid gewenst is; bijvoorbeeld bij een stagnerende re-integratie. Bij deelonderzoek vragen we altijd of u alle andere aspecten goed hebt afgedekt. Dit om nare verrassingen te voorkomen, zoals een sanctie van het UWV.