slider-pwec

ADVIES

Coaching leidinggevende en/of HRM inzake verzuim

Verzuim- en re-integratiecoach voor leidinggevenden

Wie heeft binnen uw organisatie de verantwoordelijkheid voor verzuim en re-integratie? Vaak is dat de direct leidinggevende. Op zich logisch, zo wil de Wet Poortwachter dat nu eenmaal. Maar helaas zijn veel leidinggevenden daar niet voor opgeleid. Terwijl het toch om grote verantwoordelijkheden en kosten gaat. Ondertussen moet u ook rekening houden met de privacy (AVG) van de werknemer. Het PoortWachter Expertise Centrum (PWEC) biedt uitkomst. Als verzuim- en re-integratiecoach geven wij korte, praktische workshops voor uw leidinggevenden.

Workshops met praktijksituaties

Hoe ga ik als leidinggevende om met verzuimbeheersing? Hoe begeleid ik mijn langdurig zieke werknemer op de weg terug naar werk? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens onze workshops voor leidinggevenden. De verzuim- en re-integratiecoach van het PWEC behandelt situaties uit de dagelijkse praktijk. Door de workshops worden uw leidinggevenden zich bewust van de verantwoordelijkheden en kosten die met verzuim gemoeid zijn. Het uiteindelijke doel is om uw leidinggevenden in staat te stellen zelf het verzuim te managen. Het PWEC bereidt de workshops op maat voor, toegespitst op uw organisatie.