slider-pwec

ADVIES

Wanneer zet u een arbeidsdeskundige in?

Een arbeidsdeskundige inzetten, wanneer en waarom?

Hebt u als werkgever te maken met een langdurige zieke werknemer? Misschien hebt u dan wel eens gehoord over het inzetten van een arbeidsdeskundige. Maar wanneer doe je zoiets? En waarom?

Een arbeidsdeskundige inzetten, is geen wettelijke verplichting. De wet geeft ook geen termijn voor de inzet van een arbeidsdeskundige. Wel bent u als werkgever wettelijk verplicht om te onderzoeken hoe uw werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. Doet u dit niet, dan kan dit u een sanctie opleveren. Dit kunt u voorkomen door het inschakelen van een arbeidsdeskundige.

De arbeidsdeskundige in het kort

Een arbeidsdeskundige is een expert op het gebied van verzuim. In het bijzonder van de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten. Hij onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken.

Een greep uit onze arbeidsdeskundige diensten

De arbeidsdeskundigen van het PoortWachter Expertise Centrum (PWEC) onderzoeken hoe uw werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. Soms is hiervoor een volledig arbeidsdeskundig onderzoek nodig. Overigens niet altijd; soms stellen we eerst een haalbaarheidsonderzoek voor. Onze arbeidsdeskundigen bieden brede ondersteuning binnen het totale verzuimproces. Zowel aan u als werkgever als aan uw werknemer.

  • Onderzoek mentale weerbaarheid
  • Onderzoek geschiktheid eigen werk of aangepast eigen werk.
  • Onderzoek passende mogelijkheden binnen de organisatie.
  • Aanvraag werkvoorziening.
  • Loonwaardebepaling.
  • Onderzoek/beoordeling geschiktheid voor passende werkzaamheden elders op de arbeidsmarkt.
  • Toets van de re-integratie-inspanningen.