wet van poortwachter

MEER KENNIS VAN VERZUIM EN RE-INTEGRATIE

De wetgeving voor arbo en ziekteverzuim is veelomvattend en er wordt veel van werkgevers gevraagd. Of het nu om de Wet verbetering poortwachter, de Arbowet, het UWV of de WIA gaat, we hebben veel kennis van zaken die we graag met je delen. Want PWEC is een veelzijdig expertisecentrum.

Weet je hoe je slepend verzuim kunt oplossen? Welke verplichtingen de Wet verbetering poortwachter met zich meebrengt, voor werkgever én werknemer? Hoe je loonsancties kunt voorkomen? Hoe je werknemers op het goede spoor zet?

Regelmatig organiseren wij kennissessies, trainingen en workshops voor managers, HR-verantwoordelijken, coaches en loopbaanbegeleiders. We organiseren deze in het PWEC Expertisecentrum of op jouw (incompany) locatie.

Voordelen van onze kennisdeling:

 • Meer kennis over actuele wet- en regelgeving
 • Grotere zelfredzaamheid in arbo en verzuim

De andere arbodienst

Met PWEC kun je vertrouwen op een deskundige en betrokken partner. We delen graag onze kennis en staan klaar voor begeleiding en advies, zodat je grip krijgt op arbo en verzuim binnen je organisatie. Anders dan anders.

Lees hoe >>

Kennissessies voor werkgevers

Gratis voor abonnementhouders van ons Werkgever Service Abonnement of ons Sparringabonnement en voor licentiehouders van de Werk Ster.

Ochtendsessies: van 9:00 tot 12:00 uur.
Middagsessies: van 13:30 tot 16:30 uur.

Voor leidinggevenden op het gebied van HRM en verantwoordelijken voor het naleven van de Wet verbetering poortwachter.

We behandelen onderstaande vragen en thema’s. Ook gaan we graag in op actuele casussen binnen jouw organisatie.

haalbaarheidsonderzoek curve

Vragen en thema’s die aan bod komen bij verschillende kennissessies:

 • Hoe kijkt het UWV?
 • Het dossier.
 • De rol van de bedrijfsarts en andere adviseurs.
 • Ontslag na twee jaar ziekte.
 • Het re-integreren van je werknemer.
 • Waarom is loonwaardeberekening zo belangrijk voor het verzuimdossier?
 • Hoe bereken je de loonwaarde?
 • Als een zieke werknemer deels werkt, hoe bereken je dan de loonwaarde?
 • Wat is passend werk?
 • Wat is belasting en belastbaarheid?
 • Hoe kijkt een verzekeringsarts?
 • Wat is een beschikking van het UWV?
 • Uitleg termen beschikking.
 • Wanneer een bezwaarprocedure starten?
 • Hoe stel je een bezwaar op?
 • Wat zijn de mogelijkheden na een afgewezen bezwaar?
 • Hoe maak je een goede inschatting van wat er mogelijk is bij re-integratie?
 • Welke externe factoren kunnen invloed hebben op re-integratie?
 • Invloed van schulden op re-integratie.
 • Welke instanties kunnen helpen bij de re-integratie?

Kennissessies voor coaches

Gratis voor abonnementhouders van ons Werkgever Service Abonnement of ons Sparringabonnement en voor licentiehouders van de Werk Ster.

Ochtendsessies: van 9:00 tot 12:00 uur.
Middagsessies: van 13:30 tot 16:30 uur.

Doelgroep: coaches op het gebied van loopbaanbegeleiding, re-integratie en arbeidsmobiliteit.

We behandelen onderstaande vragen en thema’s. Ook gaan we graag in op actuele casussen binnen jouw organisatie.

reintegratie tweede spoor

Vragen en thema’s die aan bod komen bij verschillende kennissessies:

 • Hoe werkt deze methode?
 • Welke informatie genereert deze methode?
 • Basis voor rapportage.
 • Motiverende gespreksvoering.
 • Validatie, licentie en kosten.
 • Wat is passend werk?
 • Wat is belasting en belastbaarheid?
 • Hoe kijkt een verzekeringsarts?
 • Belang van rapportage.
 • Sanctiewaardig gedrag cliënt.
 • Bevredigend resultaat re-integratie.
 • Spanning spoor 1 versus spoor 2.
 • Detachering: einde inspanning?
 • Hoe maak je een goede inschatting van wat er mogelijk is bij re-integratie?
 • Welke externe factoren kunnen invloed hebben op re-integratie?
 • Invloed van schulden op re-integratie.
 • Welke instanties kunnen helpen bij de re-integratie?

Training Wet verbetering poortwachter voor gevorderden

Tijdsduur: 1 dag

Kosten: afhankelijk van het aantal deelnemers.

Doel: leren denken in scenario’s waardoor je beter in staat bent om de juiste beslissingen te nemen.

Doelgroep: leidinggevenden op het gebied van HRM, verantwoordelijken voor het naleven van de Wet verbetering poortwachter, loopbaancoaches en re-integratiecoaches.

We behandelen de betekenis en de intentie van de wet. Bovendien bespreken we de criteria die het UWV hanteert bij het beoordelen van de re-integratie-inspanningen. Hierbij betrekken we graag actuele casussen van de deelnemers. Na afloop ontvang je een naslagwerk.

Onderwerpen:

 • STECR-protocol.
 • Protocollen voor de bedrijfsartsen.
 • Frequent verzuim.
 • Loonwaarde en arbeidstherapie.
 • Rolverdeling leidinggevende, HRM, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en re-integratiebedrijf.
 • Beoordeling van de re-integratie-inspanningen door het UWV.
 • WIA-beoordeling: wat houdt deze in? Wat moet je met de functie die het UWV noemt?
 • Waarom geen IVA als iemand volledig arbeidsongeschikt is?
 • Hoe lees je een beschikking van het UWV?

Workshops voor leidinggevenden

Direct leidinggevenden zijn meestal verantwoordelijk voor verzuim en re-integratie. Vaak zijn ze daarvoor niet opgeleid, terwijl de (financiële) consequenties groot kunnen zijn.

Hoe beheers ik als leidinggevende verzuim? Hoe begeleid ik mijn langdurig zieke werknemer bij de terugkeer naar werk? Deze en andere vragen komen tijdens onze workshops voor leidinggevenden aan bod. Onze verzuim- en re-integratiecoach behandelt situaties uit de dagelijkse praktijk.

Door de workshop worden leidinggevenden zich bewust van de verantwoordelijkheden en kosten die met verzuim gemoeid zijn. Ze zijn daarna in staat zelf het verzuim te managen.

PWEC ontwikkelt deze workshops op maat, toegespitst op jouw organisatie.