wet van poortwachter

MEER KENNIS VAN VERZUIM EN RE-INTEGRATIE

De wetgeving voor arbo en ziekteverzuim is veelomvattend en er wordt veel van werkgevers gevraagd. Of het nu om de Wet verbetering poortwachter, de Arbowet, het UWV of de WIA gaat, we hebben veel kennis van zaken die we graag met je delen. Want PWEC is een veelzijdig expertisecentrum.

Weet je hoe je slepend verzuim kunt oplossen? Welke verplichtingen de Wet verbetering poortwachter met zich meebrengt, voor werkgever én werknemer? Hoe je loonsancties kunt voorkomen? Hoe je werknemers op het goede spoor zet?

Regelmatig organiseren wij kennissessies, trainingen en workshops voor managers, HR-verantwoordelijken, coaches en loopbaanbegeleiders. We organiseren deze in het PWEC Expertisecentrum of op jouw (incompany) locatie.

Voordelen van onze kennisdeling:

 • Meer kennis over actuele wet- en regelgeving
 • Grotere zelfredzaamheid in arbo en verzuim

De andere arbodienst

Met PWEC kun je vertrouwen op een deskundige en betrokken partner. We delen graag onze kennis en staan klaar voor begeleiding en advies, zodat je grip krijgt op arbo en verzuim binnen je organisatie. Anders dan anders.

Lees hoe >>

Kennissessies voor werkgevers

Gratis voor abonnementhouders van ons Werkgever Service Abonnement of ons Sparringabonnement en voor licentiehouders van de Werk Ster.

Ochtendsessies: van 9:00 tot 12:00 uur.
Middagsessies: van 13:30 tot 16:30 uur.

Voor leidinggevenden op het gebied van HRM en verantwoordelijken voor het naleven van de Wet verbetering poortwachter.

We behandelen onderstaande vragen en thema’s. Ook gaan we graag in op actuele casussen binnen jouw organisatie.

haalbaarheidsonderzoek curve

Actuele Workshops en Kennissessies:

In deze workshop staan de keuzemogelijkheden met betrekking tot arbodienstverlening centraal. Daarbij gaan we uit van de wettelijke verplichtingen die vanuit de wet voor werkgevers en werknemers gelden.

 • Wat moet er en wat mag/kan er? Wat is de intentie van de wet?
 • Theorie versus praktijk?
 • Verzuimbegeleiding is meer dan vinkjes zetten. Hoe bereik je dat?
 • Verzekeren of niet?
 • Eigen risico dragerschap wel of niet?
 • Wie is casemanager in een dossier? Wat is daarvoor nodig?
 • Eigen Regie op verzuim mogelijk of niet?

Tijdens deze workshop werken we aan de hand van verschillende thema’s naar de formulering van gerichte vragen die binnen jullie organisatie/situatie van belang zijn bij de bepaling van de ‘arbodienstverleningsbehoefte’. En omdat het ook hier van belang is dat je buiten de gebaande paden durft te denken, dagen wij jou uit:

“Durf te dromen op weg naar een gezonde organisatie”

Waarbij het voor ons niet alleen gaat over de inrichting van de verzuimbegeleiding, maar ook over preventie en goed werkgever-/werknemerschap in de brede zin van de verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst.

Wanneer?
28 maart 2023 | 9.00 (inloop 8.45) – 12.00 uur
6 april 2023 | 9.00 (inloop 8.30) – 12.00

Waar?
Zwolle  (28 maart 2023)
Drachten (6 april 2023)

Erbij zijn?
Op uitnodiging

Geïnteresseerd in een uitnodiging?
Neem contact met ons op

In deze kennissessie gaan we in op het belang en de inhoud van de beslissing:

 • Wat is er belangrijk in de beslissing voor het bepalen van een/het vervolg na 104 weken? Waar lees ik dat?
 • Wat moet ik doen om een sanctie te repareren? Waar (en hoe) lees ik dat?
 • Hoe bepaal ik of en wanneer ik een bekortingsverzoek kan/moet indienen?
 • Moet ik bezwaar aantekenen? En hoe kan ik dat bepalen?

Dat doen we echter niet zonder je mee te nemen in het beoordelingsproces (door de arbeidsdeskundige) van het UWV. Dit vanuit onze eigen ervaring met dit proces.

Deze kennissessie is praktisch van aard, zoals je van ons gewend bent. Hoewel wij een voorbeeld voor je hebben, kun je zelf ook een beslissing/beschikking van het UWV meenemen waarover vragen zijn (of waren). En er is natuurlijk voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Wanneer?
30 maart 2023
9.00 (inloop 8.45) – 12.00 uur

Waar?
Wijkcentrum De Weijenbelt
Campherbeeklaan 82
8024 BZ  Zwolle
www.deweijenbelt.nl/route

Kosten?
Geen, behalve een goed humeur, goede zin en natuurlijk al jouw vragen

Aanmelden

In deze kennissessie nemen we jou mee in de actualiteit van de wetgeving, waarbij wij het vooral hebben over wat de wet meer is dan de ‘vinkjes’.

Omdat wij van interactie houden is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Jouw vragen kunnen ook voor anderen interessant zijn, is immers de praktijk van alledag.

Wanneer?
20 april 2023
9.00 (inloop 8.45) – 12.00 uur

Waar?
Wijkcentrum De Weijenbelt
Campherbeeklaan 82
8024 BZ  Zwolle
www.deweijenbelt.nl/route

Kosten?
Geen, behalve een goed humeur, goede zin en natuurlijk al jouw vragen

Aanmelden

In deze kennissessie gaan we in op:

 • wat er volgens de wet in het kader van re-integratie van werkgever én werknemer wordt verwacht;
 • de middelen om de re-integratie in bijvoorbeeld het eigen werk te volgen en te bepalen of er sprake kan zijn van een volledig ‘herstel’;
 • hersteld melden: door wie en wanneer?;
 • het belang van een beschrijving van de belastbaarheid;
 • het belang van loonwaarde;
 • wanneer (volgens de wetgeving) spoor-2 aan de orde is;
 • wie heeft de regie?

En ook deze kennissessie is interactief zoals je van ons gewend bent.

Wanneer?
8 juni 2023
9.00 (inloop 8.45) – 12.00 uur

Waar?
Wijkcentrum De Weijenbelt
Campherbeeklaan 82
8024 BZ  Zwolle
www.deweijenbelt.nl/route

Kosten?
Geen, behalve een goed humeur, goede zin en natuurlijk al jouw vragen

Aanmelden

Kennissessies voor coaches

Gratis voor abonnementhouders van ons Werkgever Service Abonnement of ons Sparringabonnement en voor licentiehouders van de Werk Ster.

Ochtendsessies: van 9:00 tot 12:00 uur.
Middagsessies: van 13:30 tot 16:30 uur.

Doelgroep: coaches op het gebied van loopbaanbegeleiding, re-integratie en arbeidsmobiliteit.

We behandelen onderstaande vragen en thema’s. Ook gaan we graag in op actuele casussen binnen jouw organisatie.

reintegratie tweede spoor

Vragen en thema’s die aan bod komen bij verschillende kennissessies:

 • Hoe werkt deze methode?
 • Welke informatie genereert deze methode?
 • Basis voor rapportage.
 • Motiverende gespreksvoering.
 • Validatie, licentie en kosten.
 • Wat is passend werk?
 • Wat is belasting en belastbaarheid?
 • Hoe kijkt een verzekeringsarts?
 • Belang van rapportage.
 • Sanctiewaardig gedrag cliënt.
 • Bevredigend resultaat re-integratie.
 • Spanning spoor 1 versus spoor 2.
 • Detachering: einde inspanning?
 • Hoe maak je een goede inschatting van wat er mogelijk is bij re-integratie?
 • Welke externe factoren kunnen invloed hebben op re-integratie?
 • Invloed van schulden op re-integratie.
 • Welke instanties kunnen helpen bij de re-integratie?

Training Wet verbetering poortwachter voor gevorderden

Tijdsduur: 1 dag

Kosten: afhankelijk van het aantal deelnemers.

Doel: leren denken in scenario’s waardoor je beter in staat bent om de juiste beslissingen te nemen.

Doelgroep: leidinggevenden op het gebied van HRM, verantwoordelijken voor het naleven van de Wet verbetering poortwachter, loopbaancoaches en re-integratiecoaches.

We behandelen de betekenis en de intentie van de wet. Bovendien bespreken we de criteria die het UWV hanteert bij het beoordelen van de re-integratie-inspanningen. Hierbij betrekken we graag actuele casussen van de deelnemers. Na afloop ontvang je een naslagwerk.

Onderwerpen:

 • STECR-protocol.
 • Protocollen voor de bedrijfsartsen.
 • Frequent verzuim.
 • Loonwaarde en arbeidstherapie.
 • Rolverdeling leidinggevende, HRM, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en re-integratiebedrijf.
 • Beoordeling van de re-integratie-inspanningen door het UWV.
 • WIA-beoordeling: wat houdt deze in? Wat moet je met de functie die het UWV noemt?
 • Waarom geen IVA als iemand volledig arbeidsongeschikt is?
 • Hoe lees je een beschikking van het UWV?

Workshops voor leidinggevenden

Direct leidinggevenden zijn meestal verantwoordelijk voor verzuim en re-integratie. Vaak zijn ze daarvoor niet opgeleid, terwijl de (financiële) consequenties groot kunnen zijn.

Hoe beheers ik als leidinggevende verzuim? Hoe begeleid ik mijn langdurig zieke werknemer bij de terugkeer naar werk? Deze en andere vragen komen tijdens onze workshops voor leidinggevenden aan bod. Onze verzuim- en re-integratiecoach behandelt situaties uit de dagelijkse praktijk.

Door de workshop worden leidinggevenden zich bewust van de verantwoordelijkheden en kosten die met verzuim gemoeid zijn. Ze zijn daarna in staat zelf het verzuim te managen.

PWEC ontwikkelt deze workshops op maat, toegespitst op jouw organisatie.