slider-pwec

KENNISDELEN

Workshops en incompany trainingen

Training CAR-UWO in relatie tot de Wet Poortwachter

Deze training over gemeentelijke arbeidsvoorwaarden is een aanvulling op de training Wet Poortwachter voor gevorderden. We verdiepen uw basiskennis over de CAR-UWO met specifieke kennis over waar de CAR-UWO conflicteert met de Wet Verbetering Poortwachter. Hierbij betrekken we graag uw actuele casuïstiek. Na afloop ontvangt u een naslagwerk.

Onderwerpen tijdens de training:

  • Welke wetgeving is leidend voor het verzuim?
  • Wat zijn de verschillen tussen de Wet Poortwachter en de CAR-UWO?
  • Welke gevolgen kunnen deze verschillen hebben voor de uitvoering?
  • Wat zijn de verschillen tussen organisaties die wel of niet de CAR-UWO moeten uitvoeren?
  • Wat moet u het UWV duidelijk maken voor uw verzuim- en re-integratieverplichtingen?
  • Wat te doen na afgegeven beschikking van het UWV?

Doel

Leren denken in scenario’s waardoor u beter in staat bent om de juiste ondersteuning te bieden en beslissingen te nemen.

Tijdsduur en kosten

De training duurt één dag.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.