slider-pwec

MOBILITEIT

Onderzoek mentale weerbaarheid

Ziekteverzuim terugdringen? Begin bij een onderzoek mentale weerbaarheid

Stress en hoge werkdruk zijn veel voorkomende oorzaken van ziekteverzuim. Denkt u aan veelvuldig en langdurig overwerken of aan stressvolle situaties op de werkplek. Hoe meer uw werknemer een gevoel van druk en stress ervaart, hoe hoger de kans dat deze zich ziek gaat voelen. En zich uiteindelijk ook ziek zal melden. Wilt u het ziekteverzuim terugdringen? Begin dan bij preventie. Het PoortWachter Expertise Centrum (PWEC) helpt u daarbij. Met het onderzoek mentale weerbaarheid brengen wij stress en hoge werkdruk in kaart bij uw werknemer(s).

Verzuim verlagen: voorkomen is beter dan genezen

Vaak blijkt stress de achterliggende reden waarom de re-integratie van een zieke werknemer stagneert; schijnbaar zonder medisch aanwijsbare reden. Verder beïnvloedt stress de werknemersvaardigheden. En de mate waarin uw werknemers uitdagingen aangaan. Wilt u het verzuim verlagen, dan is voorkomen beter dan genezen. Want al met al zijn stress en hoge werkdruk nadelig voor de arbeidsproductiviteit. En dus voor uw rendabiliteit.

Concreet houvast voor vervolgstappen

Hoe staat het met de mentale weerbaarheid van uw werknemer(s)? Om die vraag te beantwoorden, hanteert het PWEC de zogeheten MTQ48 test. De uitkomsten bieden houvast voor gerichte coaching om ziekteverzuim te verminderen. Laat u de MTQ48 test doen door meerdere werknemers, dan ontvangt u korting. De MTQ48 test bestaat uit:

  • Invullen van vragenlijsten.
  • Uitwerken van de resultaten.
  • Opstellen rapportage.
  • Bespreken van de resultaten met uw werknemer en met u.