slider-pwec

MOBILITEIT

Re-integratie tweede spoor

Re-integratie tweede spoor

Is uw medewerker langdurige ziek en zijn de omstandigheden er naar dat een duurzame terugkeer in eigen werk wellicht niet te verwachten is, dan zullen wij van PWEC Mobiliteit er alles aan doen om uw medewerker bij een andere werkgever te laten re-integreren. Deze passende baan, werkervaringsplaats of detachering zal gezocht worden op basis van het persoonlijk plan van aanpak welke opgesteld wordt na een intensieve heroriëntatie.

Onze aanpak is helder, praktisch én pro-actief. Wij kijken naar de persoonlijke situatie en gaan uit van de (medische) mogelijkheden. Het is onze uitdaging om mensen te begeleiden en te coachen naar zelfredzaamheid, zodat ze zich zelfstandig op de arbeidsmarkt kunnen begeven.

Afhankelijk van het intake-/kennismakingsgesprek wordt een passend maatwerktraject opgesteld. Een re-integratietraject bestaat uit bijvoorbeeld: individuele gesprekken, passende assessments, een beroepskeuzetest, verschillende vaardigheidstrainingen, het oefenen van gesprekken en het opbouwen en onderhouden van een eigen netwerk.

Omdat een tweede spoortraject uitgevoerd wordt in het kader van de Wet Poortwachter is een goed contact tussen PWEC Mobiliteit en werkgever zeer belangrijk.

Gesprekken vinden plaats thuis bij uw medewerker of op een neutrale gesprekslocatie in de buurt van de woon- of werkplaats.

Wij geloven dat iedereen meer zelf kan met de juiste training en begeleiding.

In onze trajecten gebruiken wij de Werk Ster zodat inzichtelijk wordt wat de effecten zijn van onze inzet. Voor meer informatie: www.resultatenster.nl.