experts in wet van poortwachter

Mobiliteit

PWEC Mobiliteit:

maatwerk voor een effectieve terugkeer van werk naar werk

Het PWEC is dé expert in verzuim en re-integratie. Als logische vervolgstap begeleiden we uw werknemer ook bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Ofwel: van werk naar werk. Het PWEC heeft de kennis en ervaring om de juiste stappen te zetten. We houden daarbij rekening met de belastbaarheid van uw werknemer. En we houden rekening met de wet- en regelgeving.

Werk naar werk traject aanvragen voor uw werknemer?

Onze visie op mobiliteit

De dienstverlening van PWEC Mobiliteit is breder dan een traditionele re-integratie naar passende arbeid op de arbeidsmarkt. Voor ons is het proces van uw re-integrerende werknemer niet anders dan een outplacement of heroriëntatie bij boventalligheid of bij baanverlies. Weliswaar is de aanleiding – het ziekteverzuim – van uw werknemer anders. Maar evengoed is er voor hem of haar sprake van een heroriëntatie op de loopbaan en op eerder gemaakte keuzes. Hoe dan ook vraagt de situatie van uw werknemer om iets anders dan een standaard aanpak. Vooral ook omdat het belangrijk is dat zijn of haar keuzes passen bij het huidige plaatje. Feitelijk moet uw werknemer zich ‘opnieuw  uitvinden’. Hierbij hoort afscheid nemen van het oude, vergelijkbaar met een rouwproces. Wij vinden dit belangrijk omdat uw werknemer zo geen oud zeer meeneemt naar een nieuwe werksituatie. In plaats daarvan neemt uw werknemer oprecht een frisse doorstart. Dit bevordert duurzame keuzes: en daarmee duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid

Wat ons betreft, gaat duurzame inzetbaarheid hand in hand met het bevorderen van de zelf­redzaamheid van uw werknemer. Hiermee bedoelen we: het vormgeven van diens loopbaan en het verkennen en vinden van arbeidsmarktkansen. En die kansen, die moeten vooral passen bij de hervonden en uitgesproken ambitie van uw werknemer. Het is belangrijk dat hij of zij leert om grip te houden op keuzes voor de eigen loopbaan. Even belangrijk is het daarbij dat uw werknemer zicht krijgt op wet- en regelgeving en de financiële gevolgen die dit kan hebben. Kortom, we kijken naar het totaalplaatje. Want wij geloven dat je pas keuzes kunt maken – en de juiste ondersteuning en coaching kunt vragen – als je weet wat er allemaal speelt en kan gaan spelen. Duurzame inzetbaarheid vraagt nu eenmaal om meer dan het zoeken naar een andere baan.

Duurzame inzetbaarheid? PWEC Mobiliteit weet dat ’t kan! Vandaar onze keuze voor een andere aanpak.

Aan de slag

Voordat een mobiliteitstraject start, bespreken we eerst:

  • De aanleiding voor het te starten begeleidingstraject (re-integratie; outplacement of loopbaanvragen).
  • De belastbaarheid van uw werknemer.
  • Het aantal uren dat uw werknemer werkt binnen het bedrijf.
  • Het budget dat is bepaald voor het traject.

Inzicht via de Werk Ster

Hoe bepalen we wat uw werknemer nodig heeft? En welke begeleidingsbehoefte hij of zij heeft? Hiervoor gebruiken we de Werk Ster. Dit is een instrument dat in Engeland is ontwikkeld, daar breed wordt toegepast, en in 2015 door het PWEC naar Nederland is gehaald. Met de Werk Ster brengen we in kaart hoe zelfredzaam uw werknemer is op diverse kerngebieden die bepalend zijn voor het vinden en houden van werk. Met de Werk Ster maken we voor uw werknemer inzichtelijk hoe diens huidige situatie is en welke vooruitgang er is gemaakt. Zo kunnen we samen een realistische koers uitstippelen. Een koers die leidt tot duurzame (loopbaan-)keuzes.

Resultatenster PWEC

Aandacht voor de mens

De Werk Ster is geen starre methodiek of testmethode. In plaats daarvan gaan we uitgebreid het gesprek aan en hebben we aandacht voor de mens achter uw werknemer. Juist hierdoor is ook diens eigen inbreng mogelijk. We nodigen uw werknemer uit om aan te geven hoe hij of zij de eigen zelfredzaamheid ziet en beleeft in relatie tot het vinden en behouden van werk. En omdat een visueel beeld vaak meer zegt dan uitgebreide rapportages, ziet uw werknemer meteen waar begeleiding nodig is. Ook voor de coach is dan inzichtelijk wat extra aandacht behoeft.

Maatwerk, een individuele aanpak

Tijdens het mobiliteitstraject zetten we de Werk Ster regelmatig in. Zo zien uw werknemer, de coach én uzelf als werkgever wat het effect is van de begeleiding. En hoe de zelfredzaamheid op diverse kerngebieden is toegenomen voor het vinden en houden van werk. Dit maakt dat elk traject dus maatwerk is. Wij geloven in een individuele aanpak. En we geloven dat groepsactiviteiten alleen zin hebben als ze waarde toevoegen aan de zelfredzaamheid van uw werknemer.

Constant evalueren, ook qua kosten

Vanuit ons maatwerkprincipe ontvangt u van ons geen voorstel voor een lange periode. Wij hebben onze begeleiding opgedeeld in een aantal fasen. Zo’n fase starten we pas nadat we met u hebben geëvalueerd. En pas nadat we afspraken hebben gemaakt over het vervolg. Immers, het zou kunnen dat de situatie van uw werknemer verandert. Dit kan dan invloed hebben op de ingezette begeleiding en de bijbehorende kosten. Als werkgever bent u voor ons een onmisbare partner in het traject. We zien graag dat u betrokken blijft bij uw werknemer waarmee u samen een arbeidsovereenkomst bent aangegaan.

Werk naar werk traject aanvragen voor uw werknemer?

Onze toegevoegde waarde:

PWEC monitort begeleidingstrajecten vanuit wet- en regelgeving, dus óók inhoudelijk.