slider-pwec

MVO: hulp bij schulden en hulp aan werkzoekenden

JobHulpMaatje

Combineer hulp aan werkzoekenden met een lokale, laagdrempelige ontmoetingsplek voor lotgenoten. In het kort is dit de doelstelling van JobHulpMaatje. Het PWEC steunt dit eigentijdse concept dat nieuwe verbindingen legt tussen werkzoekenden en kerken. Speciaal opgeleide vrijwilligers, de ‘JobHulpMaatjes’, lopen tijdelijk mee met de werkzoekenden. Door een gericht programma van zelfanalyse en al dan niet betaalde werkervaring, vergroten de deelnemers hun kansen op de arbeidsmarkt. Met als uiteindelijke doel een betaalde baan. Hiertoe zet het PWEC samen met de organisatie Encour de zogeheten Werk Ster in. Dit meetinstrument laat de werkzoekende zien waar hij of zij staat, waarna gerichte interventies mogelijk zijn.

Logo JobHulpMaatje
Samenwerking