slider-pwec

Ons verhaal

Stel, uw werknemer wordt ziek. Of zelfs arbeidsongeschikt. Kent u dan de wettelijke ‘spelregels’? Dit is nu precies waar het PWEC u mee helpt. Wij zijn een arbo­dienstverlener die werkgevers ondersteunt als ze te maken krijgen met de Wet Poortwachter. We zijn sterk in het ‘vlot trekken’ van slepende verzuimsituaties en stukgelopen re-integraties. Komt u er als werkgever niet uit met uw werknemer? Is er zelfs een conflict ontstaan? Het PWEC helpt u verder. Wij zijn dé Poortwachter expert en we delen graag onze kennis. We zijn betrokken bij mensen. Bij verzuim en re-integratie leggen we u glashelder uit wat er moet gebeuren en waarom. Voor ons bestaat er niets mooiers dan wanneer we het gesprek weer op gang brengen tussen werkgever en werknemer.

Het PWEC is in 2013 opgericht door Sandra Tromp-Brouwer en Katja Bosboom. Wij zijn bevlogen en zeer ervaren arbeidsdeskundigen. Dagelijks zien we wat er in organisaties onnodig misgaat rond de Wet Poortwachter en de WIA. Daarom stellen we onze kennis en ervaring beschikbaar aan werkgevers en werknemers die te maken krijgen met de wet- en regelgeving rondom verzuim en re-integratie.

Logo PWEC
Katja en Sandra PWEC

Onze diensten in ‘t kort

PWEC, een andere kijk op wet- en regelgeving

Hoe moet je bij ziekte en re-integratie omgaan met de Wet Poortwachter en andere wet- en regelgeving? Eén manier is: strikt handelen volgens de letter van de wet. Dit is niet onze manier. Bij het PWEC gaan we uit van de intentie van de wet. Daarom zijn onze adviezen en trajecten ‘anders’ van opzet en inhoud. Wij gaan vooral uit van de bestaande arbeids­overeenkomst. En van het belang voor uw werknemer om inkomen te houden. Wij nemen werkgever én werknemer mee in het hele proces. En dit doen we zo vroeg mogelijk. Zo begrijpt iedereen wat de spelregels zijn bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. En iedereen ziet het belang van re-integratie.

Quickscan effectieve inzetbaarheid

Een gezonde en ‘happy’ werknemer is natuurlijk rendabeler dan een langdurig zieke collega. Daarom loont het te investeren in duurzame inzetbaarheid. Maar hoe houdt u uw werknemers duurzaam inzetbaar? Het PWEC helpt u verder. Wij bieden concrete antwoorden: wat levert duurzame inzetbaarheid u op? En wat kost ’t u wanneer werknemers niet fit zijn of gestrest? Wilt u de huidige duurzame inzetbaarheid van uw werknemers in kaart brengen? Vraag dan vrijblijvend onze Quickscan effectieve inzetbaarheid aan.

Eigen regie… met hulp van de expert

Als werkgever hoort u ’t vast weleens: eigen regie. Dit houdt in dat de werkgever, en dan vaak de direct leidinggevende, het voortouw neemt in de verzuimbegeleiding. Bij het PWEC geloven we in eigen regie. Maar dan met hulp van een partner die helemaal thuis is in de wet- en regelgeving. Wij noemen dit: ‘gefaciliteerde eigen regie’. Door onze kennis, ervaring, gedrevenheid en betrokkenheid bij mensen hebben we de afgelopen jaren steeds meer verzoeken gekregen van werknemers om hun eigen regie vorm te geven. En met ons ‘ja’ op deze verzoeken is onze dienstverlening gegroeid naar die van een landelijke arbodienst.

RegiePoort, de logische vervolgstap

In onze filosofie van ‘gefaciliteerde eigen regie’ gaan we ver. Een logische stap was dan ook het ontwikkelen van ons vernieuwende online verzuimsysteem RegiePoort. Hiermee ondersteunen we u als werkgever optimaal bij uw eigen regie. Kort gezegd, is RegiePoort onze uitwerking van hoe werkgever en werknemer zouden moeten omgaan met de wet- en regelgeving. Niet strikt volgens de letter van de wet, maar juist volgens de intentie van de wet.

Creativiteit en voldoening

Door het ontwikkelen van RegiePoort hebben we een verdere professionaliseringsslag gemaakt in onze dienstverlening. Zo verzorgen we nu ook mobiliteitstrajecten (re-integratie, loopbaanmobiliteit en outplacement). Hoe we u als werkgever ook ondersteunen, altijd zien we het einddoel als een gezamenlijk doel. Samenwerken doen we vanuit partnership, waarbij onze kennis en ervaring in dienst staan van uw doel. Onze combinatie van enthousiasme, gedrevenheid en vakinhoudelijke kennis leidt vaak tot mooie dingen. Regelmatig bereiken we door creatieve oplossingen meer dan vooraf gedacht. Ook dát is voor ons belangrijk: werkgever en werknemer zodanig helpen dat we er zelf voldoening uit halen.