SAMEN KOMEN WE VERDER

Wat heeft nu echt het verzuim veroorzaakt? Wat is er nodig om werknemers duurzaam inzetbaar te houden? Hoe kan de arbeidsmobiliteit in de organisatie toenemen? PWEC verdiept zich in de mens achter deze vraagstukken. Betrokken en vasthoudend willen we precíes weten wat er speelt om met onze oplossingen daarop aan te sluiten.

Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Naast onze casemanagers, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen betrekken we onze partners om op meerdere sporen tegelijk aan de slag te gaan als dat nodig is. Van (trauma)psycholoog en gespecialiseerd coach, tot SchuldHulpmaatje, JobHulpMaatje en verslavingsbehandelaar. Van vitaliteitsadviseur tot revalidatiearts en begeleider voor rouwverwerking.

Enkele partners stellen zich graag voor:

Logo SchuldHulpMaatje

Uit de schulden!

Werknemers met schulden presteren vaak minder of worden zelfs ziek. Geld geven helpt niet, deskundige hulp wel. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje bieden die ondersteuning.

Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen. Iemand die gewoon met je aan de slag gaat om financiële orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat. Gratis.

Deze goed opgeleide vrijwilligers begeleiden mensen naar een schuldenvrij leven. Dit doen ze aanvullend op de professionele schulphulpverlening. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Het duurzaam oplossen van schuldproblematiek is ons doel.

Logo JobHulpMaatje

Een baan!

Combineer hulp aan werkzoekenden met een lokale, laagdrempelige ontmoetingsplek voor lotgenoten. In het kort is dit wat JobHulpMaatje doet. Hiermee worden nieuwe verbindingen gelegd tussen werkzoekenden en kerken. Speciaal opgeleide vrijwilligers, de ‘JobHulpMaatjes’, lopen tijdelijk mee met de werkzoekenden. Door een gericht programma van zelfanalyse en al dan niet betaalde werkervaring, vergroten de deelnemers hun kansen op de arbeidsmarkt.

PWEC steunt dit initiatief. Wij zetten, samen met Encour, de zogeheten Werk Ster in voor deze zelfanalyse. Hiermee stellen we vast wat de zelfredzaamheid van de werknemer op de arbeidsmarkt is en wat hij of zij nodig heeft om verder te komen. Het doel is duidelijk: een betaalde baan.

Grip op vitaliteit!

Refital helpt organisaties en hun werknemers grip te krijgen op vitaliteit. Vitale medewerkers zijn gemotiveerd en betrokken en hebben meer werkplezier. Daarnaast zijn ze productiever en worden ze minder snel ziek.

Voor het periodiek medisch onderzoek (PMO) en de vitaliteitscheck zetten wij ons online (beveiligde) testplatform in. Wij kunnen ook het arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO) uitvoeren dat vanuit arbowetgeving verplicht is.

Met onze aanpak maken we medewerkers bewust van hun vitaliteit. We helpen hen vanuit eigen verantwoordelijkheid en met een positieve instelling doelen te stellen en te bereiken die hun gezondheid en inzetbaarheid verbeteren. Met (geanonimiseerde) managementrapportages geven wij werkgevers inzicht in de risicofactoren en de effectiviteit van de interventies.

Investeer in je belangrijkste kapitaal en ga preventief aan de slag met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid!