Verzuimadvies PWEC

EFFECTIEVE AANPAK VAN COMPLEX VERZUIM

Wil je af van slepend verzuim? Wil je loonsancties voorkomen? Wil je een duurzame oplossing? Wij duiken in de mens áchter het verzuim en leveren maatwerk tot de problemen zijn opgelost.

Het doel is helder: complexe verzuimcasussen uit de wereld helpen en de werknemer weer op de rit krijgen. Dat doen we vasthoudend en met een heel menselijke benadering. Bij PWEC hebben we veel kennis van relevante wet- en regelgeving en specifieke cao-bepalingen. En we hebben de creativiteit om – binnen de intentie van de wet – met oplossingen te komen die jou en je werknemer echt verder helpen.

Slepend verzuim

Als aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter is voldaan, heeft een zieke werknemer in veel gevallen recht op een uitkering. In slepend verzuim zijn meestal niet alle processtappen gezet, met inkomens- en zelfs pensioenschade voor de werknemer tot gevolg. Ook als werkgever heb je schade van een verkeerde aanpak, bijvoorbeeld in de vorm van onnodige loondoorbetaling. Wij lossen dat op.

reintegratie tweede spoor

Krachtige aanpak

Onze deskundige en ervaren casemanager doet de intake met de zieke werknemer en blijft de spin in het web. Daarna is onze arbeidsdeskundige aan zet. Deze veelzijdige aanpakker analyseert het dossier met de werkgever. Aan de keukentafel van de werknemer vraagt deze expert door tot alle knelpunten op tafel liggen. Pas dan schakelen we de deskundigen in die de werknemer nodig heeft en die voor een oplossing zorgen. Want een oplossing is er altijd en die wil je als goed werkgever ook. Win-win!

Naast de bedrijfsarts en arbeidsdeskundig adviseur schakelen wij hulpverleners in als een (trauma)psycholoog en een gespecialiseerde loopbaan- of effectiviteitscoach, SchuldHulpMaatje, revalidatiearts of een begeleider voor rouwverwerking.

De bedrijfseconomische en arbeidsrechtelijke aspecten verliezen wij niet uit het oog. Wat zijn de consequenties voor werkgever en werknemer? Welke stappen moeten worden gezet richting de verzekeraar en het UWV? Wij adviseren en begeleiden.

Re-integratie en outplacement

Terugkeer naar het eigen werk is niet altijd mogelijk. Dan kan het zinvoller zijn om vanaf dag 1 in te steken op een andere functie of outplacement om onnodig verzuim te voorkomen.

Met ons instrument de Werk Ster stellen we vast wat de zelfredzaamheid is van de werknemer op de arbeidsmarkt. Wat heeft hij of zij nodig? Wat past bij hem of haar? Wat is hiervoor het arbeidsmarktperspectief? Met de resultaten van de Werk Ster en instrumenten als loopbaantesten komen we tot een realistisch voorstel. Het Rapasso-volgsysteem – op maat gemaakt voor PWEC – legt alle inzichten en stappen vast.

We ondersteunen ook re-integratiecoaches en loopbaanbegeleiders bij complexe vraagstukken. Met onze aanpak van verzuim, re-integratie, outplacement en loopbaanontwikkeling stimuleren we duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit binnen een organisatie.

Voordelen van onze aanpak:

  • Geen slepende verzuimdossiers
  • Financiële voordelen
    (voor werkgever én werknemer)
  • Duurzame inzetbaarheid van werknemers
  • Betere arbeidsmobiliteit binnen de organisatie
haalbaarheidsonderzoek curve

De andere arbodienst

Met PWEC heb je een verzuimbegeleider die complexe casussen eindelijk oplost. We maken een heldere offerte op maat per begeleidingstraject. Ook is het mogelijk een serviceabonnement voor telefonisch verzuimadvies af te sluiten.

Kies voor een menselijke benadering en een effectieve aanpak. We zijn deskundig, betrokken en vasthoudend, tot het verzuim is opgelost. Anders dan anders.

Lees hoe >>

Interesse in een quickscan om inzicht te krijgen in jouw verzuimkosten en besparingsmogelijkheden?

De Werk Ster

Als een werknemer langdurig ziek is of niet meer optimaal functioneert, is loopbaanbegeleiding nodig. Dit kan naar een zelfde of andere functie binnen of buiten de organisatie zijn. Wij zetten hiervoor de Werk Ster in.

De Werk Ster is in Engeland ontwikkeld en in 2015 door PWEC naar Nederland gehaald. Het instrument geeft inzicht in de zelfredzaamheid van iemand op diverse kerngebieden die bepalend zijn voor het vinden en houden van werk. Dat heeft onder meer te maken met iemands vaardigheden en motivatie.

Samen met de medewerker stippelen we een realistische koers uit naar een duurzame loopbaan. Dit doen we met oprechte aandacht voor de mens achter de werknemer. Door zelf inbreng te hebben, krijgt hij of zij de motivatie om stappen te zetten. En dat vinden we bij PWEC prachtig om te zien.