VERZUIM

Instellen regres

Arbeidsongeschikt door een derde?

Stel dat uw werknemer arbeidsongeschikt raakt door toedoen van een ander. Dan kunt u als werkgever deze partij aansprakelijk stellen voor de loonkosten. Hetzelfde geldt voor vele andere kosten die te maken hebben met de arbeidsongeschiktheid. We noemen dit het regresrecht; het recht van verhaal op een derde partij met bepaalde vorderingen. Het PoortWachter Expertise Centrum (PWEC) helpt u hiermee verder.

Voorbeelden van regresrecht

Het regresrecht wordt vaak vergeten door werkgevers. Toch zijn er veel aanleidingen om een regres in te stellen. Bijvoorbeeld als uw werknemer door een ander arbeidsongeschikt raakt als gevolg van:

  • Een verkeersongeval.
  • Een bedrijfsongeval.
  • Een medische fout.
  • Mishandeling.
  • Letsel door dieren.

Ook bij langdurige ziekte

Wordt uw werknemer langdurig ziek door toedoen van een derde? En belandt uw werknemer daardoor in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)? Ook dan kunt u een regres instellen. Het UWV of de verzekeraar moet wel op de hoogte zijn. Anders worden de kosten voor de WIA aan u doorberekend.