slider-pwec

VERZUIM

Quickscan

Quickscan

Om te voorkomen dat u onnodige kosten maakt in relatie tot verzuim in brede zin, kunnen wij met behulp van een quick scan vaststellen of u als werkgever ergens geld laat liggen. Daarbij kijken wij naar:

  • Klopt de UWV beschikking (WGA-flex & Ziektewet)?
  • Klopt de beschikking van de belastingdienst (werkhervattingskas)?
  • Heeft u inzicht in kort, midden, lang en extra lang verzuim? Is uw verzuimbeleid hierop afgestemd?
  • Sluit de afgesloten verzuimverzekering wel bij uw bedrijf aan?
  • Is uw reservering WGA kosten ((ex-)werknemer die een WIA uitkering krijgen) voldoende?
  • Is de actuele status (WAO, WIA, Wajong) per werknemer bekend en wordt bij ziekte dit tijdig gesignaleerd richting UWV?
  • Maakt u optimaal gebruik van premiekorting en/of subsidies?

Naar aanleiding van de quick scan krijgt u een terugkoppeling en geven wij aan waar efficiënte besparingen of ‘winst’ te behalen is. Wij kunnen voor u dit probleem oplossen tegen een vooraf vastgestelde vergoeding of door middel van no cure less pay.

Voor € 300,00 heeft u een totale quick scan (alle bovengenoemde punten) en weet u hoe uw bedrijf ervoor staat en waar u nog kan ‘verdienen’.

Bent u geïnteresseerd in de uitkomsten van een deel van de quick scan, dan is de prijs lager.