slider-pwec

VERZUIM

Volgen zieke ex-wernemers

Re-integratieadviseur

Stel, uw (ex)-werknemer krijgt na 104 weken een WIA-uitkering toegekend. Weliswaar hoeft u dan het loon niet meer door te betalen. Toch kan zo’n situatie ongunstig voor u uitpakken. Want uw WGA-premie kan hierdoor hoger worden. Daarom is het belangrijk om werknemers die een WIA-uitkering hebben gekregen te ‘volgen’. Als re-integratieadviseur ondersteunt het PoortWachter Expertise Centrum (PWEC) u hierbij.

Vinger aan de pols van de zieke werknemer

Het PWEC volgt uw zieke (ex)-werknemer maximaal een half jaar. Wij monitoren dan diens herstel. Als het ware houden wij de vinger aan de pols van de zieke werknemer. Zo kunt u tijdig veranderingen doorgeven aan het UWV. Denkt u bijvoorbeeld aan een herstelmelding na een herbeoordeling van de zieke (ex)-werknemer. Zo houdt u de hoogte van uw WGA-premie binnen de perken. Het volgen van zieke ex-werknemers bestaat uit:

  • Persoonlijke gesprekken met de ex-werknemer.
  • Telefonisch contact gedurende een half jaar.
  • Rapportage en advies aan u als werkgever. Eventueel inclusief een schriftelijke melding aan het UWV.