slider-pwec

VERZUIM

Werkhervattingkas

Werkhervattingkas

Controle Whk-beschikking

Is uw gedifferentieerde WGA premie en Whk wel juist vastgesteld? In de praktijk blijkt dat controle op de berekening van de gedifferentieerde premie uw onderneming grote financiële voordelen kan opleveren.

Vaststellen van de gedifferentieerde premie Whk

Ieder jaar worden de premies door het UWV berekend en door de Belastingdienst vastgesteld. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk kijkt het UWV naar gegevens van 2 jaar eerder. De Belastingdienst informeert u altijd in het najaar over uw gedifferentieerde premie Whk. Omdat deze premie uit meerdere onderdelen bestaat, kunt u tegen ieder onderdeel van de premie bezwaar maken. Dit doet u bij de Belastingdienst, nadat u van hen een brief over uw premie heeft gekregen.

Let op:

het is nu al duidelijk dat een groot deel van de door het UWV geregistreerde instroom fouten bevat. Dat betekent voor u extra kosten!

Wat kunt u doen?

Check altijd het overzicht van het UWV. U krijgt 4 weken de tijd om bezwaar te maken tegen vermeldingen op het overzicht, waarna een beschikking volgt door het UWV.

Tegen die beschikking kunt u ook bezwaar maken, mits u dat binnen 6 weken doet.

Vanzelfsprekend kunnen wij u hierin ondersteunen.