Verzuimadvies PWEC

Verzuimadvies van PWEC

Ziekteverzuim verlagen?

Het PWEC helpt werkgevers verder.

Het PWEC is ontstaan vanuit vragen van vooral werkgevers. De rode draad hierbij is dat het gaat om een probleemsituatie zoals:

  • Vastgelopen re-integratie.
  • Verschil van inzicht tussen bedrijfsarts, werknemer en werkgever.
  • Arbeidsconflict.
  • Opgelegde loonsanctie.
  • Oordeelsvorming van de bedrijfsarts.
  • Een werknemer die niet mee wil werken.

Probleemsituaties voorkómen

Bij het PWC zijn we sterk in het zoeken naar en vinden van oplossingen. Dit geeft ons veel voldoening. Nog veel mooier vinden we het om te voorkomen dat situaties ‘uit de bocht’ vliegen. In de afgelopen jaren is ons pijnlijk duidelijk geworden dat de betrokkenen vaak onvoldoende kennis hebben van de Wet Poortwachter. Onze taak is dan om iedereen in begrijpelijke taal uit te leggen wat eigenlijk de bedoeling is van de wet. En hoe belangrijk die ook is voor de werknemer.

Uw ziekteverzuim verlagen?

PWEC kijkt naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden

Eerst goed begrijpen, dan goed doen

Als werkgever hoort u ’t vast weleens: eigen regie. Dit houdt in dat u – of de direct leidinggevende –het voortouw neemt in de verzuimbegeleiding. Bij het PWEC geloven we in eigen regie. Maar we vinden ook dat u niet afhankelijk moet blijven van deskundigen. Want de wettelijke kern van eigen regie is dat u ‘t als werkgever en werknemer zelf moet kunnen oplossen. Ondertussen moet u ook rekening houden met de privacy (AVG) van de werknemer. Het PWEC ondersteunt u hierbij. Wij geloven dat je iets pas goed kunt doen als je ‘t goed begrijpt. Juist dan is eigen regie op verzuim wat ons betreft uitstekend mogelijk. Heel belangrijk hierbij is ons online verzuimsysteem RegiePoort, waarmee we uw eigen regie ondersteunen. Ook heel belangrijk: in RegiePoort hebben we op voorhand rekening gehouden met de nieuwste privacywetgeving.

Constructief uw verzuim terugdringen

Uw ziekteverzuim verminderen, vraagt om kennis bij alle betrokkenen. Bij u als werkgever en bij uw werknemer. Ingeval van verzuim zorgt het PWEC dat iedereen de wettelijke spelregels goed begrijpt. Wij zijn dé expert op het gebied van de Wet Poortwachter. Wilt u uw ziekteverzuim verlagen, dan kijken wij naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. (Dit doen wij o.a. met het rad van effectieve inzetbaarheid). Dit is niet alleen een constructieve aanpak, maar ook een belangrijke zorg minder. Want zo kunt u zich weer concentreren op uw kerntaken als werkgever.