De WerkSter van PWEC

De Werk Ster

Vertrekpunt voor loopbaanbegeleiding

Iedere werkgever krijgt er wel eens mee te maken. Een werknemer die langdurig ziek wordt. Of die niet langer functioneert binnen de organisatie. Hoe kunt u hem of haar weer laten terugkeren op de arbeidsmarkt? En welke vormen van loopbaanbegeleiding heeft uw werknemer daarvoor nodig? Dit hangt sterk af van diens motivatie en vaardigheden. Van interesses en sterke en zwakke punten. Het PoortWachter Expertise Centrum (PWEC) brengt helder in kaart waar uw werknemer ‘staat’ in de loopbaansituatie. Hiervoor gebruiken we de Werk Ster. Dit is een veelgebruikt instrument dat het fundament legt voor re-integratie, arbeidsmobiliteit en loopbaanoriëntatie.

Loopbaan en arbeidsmarkt: meten is weten

De Werk Ster is een makkelijk inzetbaar maatwerkinstrument voor meetbare re-integratie. Samen met uw werknemer vullen we diens Werk Ster in. Dit geeft inzicht hoe de zelfredzaamheid van iemand is op het vlak van:

 • Gedrag.
 • Vaardigheden.
 • Zelfredzaamheid.
 • Motivatie.

Waar liggen de kansen en mogelijkheden van uw werknemer? Hoe sluiten we loopbaan en arbeidsmarkt het best op elkaar aan? Op basis van de ingevulde Werk Ster stellen we een persoonlijk actieplan op. Door de Werk Ster regelmatig in te vullen, ontstaat een meetbaar beeld van de vorderingen. En van de punten waarop extra – of juist andere – actie nodig is.

Duurzame gedragsverandering

De Werk Ster is gebaseerd op een holistische ofwel totaalbenadering van uw werknemer. We bekijken een samenhangend geheel van ‘kerngebieden’:

 • Vaardigheden om werk te vinden
 • Streefdoel en motivatie.
 • Vaardigheden om werk te zoeken.
 • Stabiliteit.
 • Basisvaardigheden.
 • Sociale vaardigheden voor werk.
 • Uitdagingen.

Als onderdeel van de Werk Ster gebruiken we open discussies en motiverende gespreksvoering met uw werknemer. We laten voortdurend zien waar hij of zij staat. En we bespreken waarlangs de volgende stap naar gedragsverandering voert. Zo creëren we intrinsieke motivatie. Een belangrijke voorwaarde voor duurzame zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt.

Duurzame inzetbaarheid? PWEC Mobiliteit weet dat ’t kan! Vandaar onze keuze voor een andere aanpak.

Aan de slag

Voordat een mobiliteitstraject start, bespreken we eerst:

 • De aanleiding voor het te starten begeleidingstraject (re-integratie; outplacement of loopbaanvragen).
 • De belastbaarheid van uw werknemer.
 • Het aantal uren dat uw werknemer werkt binnen het bedrijf.
 • Het budget dat is bepaald voor het traject.

Inzicht via de Werk Ster

Hoe bepalen we wat uw werknemer nodig heeft? En welke begeleidingsbehoefte hij of zij heeft? Hiervoor gebruiken we de Werk Ster. Dit is een instrument dat in Engeland is ontwikkeld, daar breed wordt toegepast, en in 2015 door het PWEC naar Nederland is gehaald. Met de Werk Ster brengen we in kaart hoe zelfredzaam uw werknemer is op diverse kerngebieden die bepalend zijn voor het vinden en houden van werk. Met de Werk Ster maken we voor uw werknemer inzichtelijk hoe diens huidige situatie is en welke vooruitgang er is gemaakt. Zo kunnen we samen een realistische koers uitstippelen. Een koers die leidt tot duurzame (loopbaan-)keuzes.

Resultatenster PWEC

Aandacht voor de mens

De Werk Ster is geen starre methodiek of testmethode. In plaats daarvan gaan we uitgebreid het gesprek aan en hebben we aandacht voor de mens achter uw werknemer. Juist hierdoor is ook diens eigen inbreng mogelijk. We nodigen uw werknemer uit om aan te geven hoe hij of zij de eigen zelfredzaamheid ziet en beleeft in relatie tot het vinden en behouden van werk. En omdat een visueel beeld vaak meer zegt dan uitgebreide rapportages, ziet uw werknemer meteen waar begeleiding nodig is. Ook voor de coach is dan inzichtelijk wat extra aandacht behoeft.

Maatwerk, een individuele aanpak

Tijdens het mobiliteitstraject zetten we de Werk Ster regelmatig in. Zo zien uw werknemer, de coach én uzelf als werkgever wat het effect is van de begeleiding. En hoe de zelfredzaamheid op diverse kerngebieden is toegenomen voor het vinden en houden van werk. Dit maakt dat elk traject dus maatwerk is. Wij geloven in een individuele aanpak. En we geloven dat groepsactiviteiten alleen zin hebben als ze waarde toevoegen aan de zelfredzaamheid van uw werknemer.

Constant evalueren, ook qua kosten

Vanuit ons maatwerkprincipe ontvangt u van ons geen voorstel voor een lange periode. Wij hebben onze begeleiding opgedeeld in een aantal fasen. Zo’n fase starten we pas nadat we met u hebben geëvalueerd. En pas nadat we afspraken hebben gemaakt over het vervolg. Immers, het zou kunnen dat de situatie van uw werknemer verandert. Dit kan dan invloed hebben op de ingezette begeleiding en de bijbehorende kosten. Als werkgever bent u voor ons een onmisbare partner in het traject. We zien graag dat u betrokken blijft bij uw werknemer waarmee u samen een arbeidsovereenkomst bent aangegaan.

Werk naar werk traject aanvragen voor uw werknemer?

Onze toegevoegde waarde:

PWEC monitort begeleidingstrajecten vanuit wet- en regelgeving, dus óók inhoudelijk.