Veel bedrijven betalen teveel voor hun arbodienstverlening!

In de HR-agenda is vaak na de zomer de heroverweging Arbodienstverlening aan de orde. Lopende contracten dienen dan vaak uiterlijk in oktober (pro forma) te worden opgezegd en ook dan dient er al enigszins zicht te zijn op het vervolg.

Door de jaren heen zien wij ten aanzien van de keuze voor een arbodienstverlener vaak dezelfde soort ‘argumenten’ voorbij komen:

  • Ze lijken allemaal op elkaar, dus is het financiële aspect doorslaggevend geweest;
  • Ze hebben allemaal hetzelfde verhaal, dus zijn we bij dezelfde gebleven;
  • We zijn naar een andere arbodienst overgestapt vanwege de presentatie en de vernieuwende aanpak;
  • De verzekeraar heeft in de polis de arbodienstverlening al geregeld, daar hebben we geen keuze in;
  • De tussenpersoon (branche) heeft het geregeld;
  • Wij kregen de keuze uit 2 arbodiensten vanuit de adviseur/verzekeraar;
  • Wij zijn tevreden over de bedrijfsarts (en/of casemanager), dit heeft onze keuze bepaald.

Dat is eigenlijk jammer, want als je kijkt naar de onderwerpen die nu overal opduiken en door werkgevers en werknemers dienen te worden opgepakt (langer doorwerken, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, levensloopstress, moeilijk in te vullen vacatures), zou je met betrekking tot de keuze voor een arbodienst ook kunnen kijken naar de ondersteuning die je nodig hebt bij het vervullen van de wettelijke rol van jou als werkgever. Want het inzetten van de vitaliteitscoaches en adviseurs duurzame inzetbaarheid is ook kostbaar als je niet duidelijk hebt waar je ondersteuning bij wilt.

En als je achteraf kijkt, ben je dan tevreden over de prijs – kwaliteit verhouding? Heb je niet te veel betaald voor dienstverlening die je eigenlijk niet nodig had? Is er voldoende kennis van de intentie van de Wet verbetering Poortwachter (WvP) of is het eigenlijk alleen maar aandacht besteed aan het ‘afvinken van de verplichte activiteiten’?

Als ‘kennisdelers’ bieden wij met deze whitepaper waarschijnlijk een ietwat andere invalshoek bij de beoordeling van de arbodienstverlening, waarbij ondersteuning en financiën hand in hand gaan.

Praktisch en op basis van de bedoeling van de Wet verbetering Poortwachter…..

Leidraad hierbij vormen voor ons de zaken met betrekking tot onnodige verzuimkosten die wij tegenkomen in de praktijk.

Vaak zijn wij de brenger van het nieuws dat er ‘kansen zijn gemist’ om de kosten binnen de perken te houden en dat er ook andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden.  En voorkomen is nog steeds beter dan genezen…..

Mede om bovenstaande hebben wij een whitepaper geschreven welke je moet gaan helpen met kijken waar je al teveel hebt betaald & kunt voorkomen dat dit in de toekomst gebeurt. Download de whitepaper hieronder!