Workshops en Kennissessies:

Gratis Kennissessie:

“Hoe lees ik een WIA-beslissing/beschikking van het UWV?”

In deze kennissessie gaan we in op het belang en de inhoud van de beslissing:

 • Wat is er belangrijk in de beslissing voor het bepalen van een/het vervolg na 104 weken? Waar lees ik dat?
 • Wat moet ik doen om een sanctie te repareren? Waar (en hoe) lees ik dat?
 • Hoe bepaal ik of en wanneer ik een bekortingsverzoek kan/moet indienen?
 • Moet ik bezwaar aantekenen? En hoe kan ik dat bepalen?

Dat doen we echter niet zonder je mee te nemen in het beoordelingsproces (door de arbeidsdeskundige) van het UWV. Dit vanuit onze eigen ervaring met dit proces. Deze kennissessie is praktisch van aard, zoals je van ons gewend bent. Hoewel wij een voorbeeld voor je hebben, kun je zelf ook een beslissing/beschikking van het UWV meenemen waarover vragen zijn (of waren). En er is natuurlijk voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Kosten?
Geen, behalve een goed humeur, goede zin en natuurlijk al jouw vragen

Gratis Inspiratiesessie:

“Hoe krijg ik inzicht in onze behoefte aan arbodienstverlening?” 

In deze inspiratiesessie staan de keuzemogelijkheden met betrekking tot arbodienstverlening centraal. Daarbij gaan we uit van de wettelijke verplichtingen die vanuit de wet voor werkgevers en werknemers gelden.

 • Wat moet er en wat mag/kan er? Wat is de intentie van de wet?
 • Theorie versus praktijk?
 • Verzuimbegeleiding is meer dan vinkjes zetten. Hoe bereik je dat?
 • Verzekeren of niet?
 • Eigen risico dragerschap wel of niet?
 • Wie is casemanager in een dossier? Wat is daarvoor nodig?
 • Eigen Regie op verzuim mogelijk of niet?

Tijdens deze workshop werken we aan de hand van verschillende thema’s naar de formulering van gerichte vragen die binnen jullie organisatie/situatie van belang zijn bij de bepaling van de ‘arbodienstverleningsbehoefte’.

En omdat het ook hier van belang is dat je buiten de gebaande paden durft te denken, dagen wij jou uit:

“Durf te dromen op weg naar een gezonde organisatie”

Waarbij het voor ons niet alleen gaat over de inrichting van de verzuimbegeleiding, maar ook over preventie en goed werkgever-/werknemerschap in de brede zin van de verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst.


Kosten?

Geen, behalve een goed humeur, goede zin en natuurlijk al jouw vragen

Gratis Kennissessie:

“Wet verbetering Poortwachter…. Poortwachter waarvan? Hoe doe ik het goed en voorkom ik een loonsanctie?”

In deze kennissessie nemen we jou mee in de actualiteit van de wetgeving, waarbij wij het vooral hebben over wat de wet meer is dan de ‘vinkjes’.

Omdat wij van interactie houden is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Jouw vragen kunnen ook voor anderen interessant zijn, is immers de praktijk van alledag.

Kosten?
Geen, behalve een goed humeur, goede zin en natuurlijk al jouw vragen

Gratis Kennissessie:

“Re-integreren volgens de intentie van de wet, want bij re-integreren gaat het om meer dan ‘vinkjes’ zetten alleen”

In deze kennissessie gaan we in op:

 • wat er volgens de wet in het kader van re-integratie van werkgever én werknemer wordt verwacht;
 • de middelen om de re-integratie in bijvoorbeeld het eigen werk te volgen en te bepalen of er sprake kan zijn van een volledig ‘herstel’;
 • hersteld melden: door wie en wanneer?;
 • het belang van een beschrijving van de belastbaarheid;
 • het belang van loonwaarde;
 • wanneer (volgens de wetgeving) spoor-2 aan de orde is;
 • wie heeft de regie?

En ook deze kennissessie is interactief zoals je van ons gewend bent.

Kosten?
Geen, behalve een goed humeur, goede zin en natuurlijk al jouw vragen